בנייה פרטית

עבודה מול מפקחים ובוני בתים בבניה עצמית תוך שימת דגש על שקיפות וניהול נכון למשך כל זמן הבנייה החל מהכשרת השטח (כולל הריסת מבנה ישן, היתרי פינוי פסולת) המשך בשירות לאורך הבנייה של מכולות ועבודות טרקטורים וכלה בעבודות הפיתוח, התנהלות מול האדריכל והלקוח לשינויים ולעבודות מיוחדות, לבחירת סוגי המוצרים ולהתאמתם ללקוח.

מתן היתר פינוי פסולת לטופס 4
מענה מיידי לבעיות ושינויים נדרשים לאחר הכניסה לבית
מתן אחריות לטיב ואיכות העבודה, בגמר העבודה עבור כל המוצרים והעבודות שבוצעו על ידנו וזאת למשך שנתיים.

 עבודה מול קבלנים – בבניה פרטית

כנ"ל אולם בהיקפים גדולים יותר מבית בודד, תוצר נלווה לכך הוא עליות נמוכות יותר בתמחור פיתוח יעיל ועמידה בלוח זמנים מהודק יותר.

בנייה ציבורית

עבודה מול גופים ציבוריים כגון מועצות, עיריות וחברות ציבוריות
החל מהגשת המכרז לפי דרישות הגוף הרלוונטי, הצגת אישורי עבודה מתאימים  ביטוחים נדרשים הכשרות מתאימות ונסיון.
ביצוע, התנהלות מול הגופים בחשבונות חלקיים וחשבונות סופיים כולל מתן ערבויות , ואחריות לטיב ואיכות העבודה.

עבודות חוזיות עבור יזמים 

בשונה מעבודה מול גוף ציבורי ההתנהלות מול יזמים הינה אישית ומותאמת לרוח הלקוח שכן הבחירה בקבלן המבצע הינה סוג של הבעת אמון ולכן יש חשיבות רבה לשקיפות, לייעוץ נכון ויעיל, ולרמת ביצוע גבוהה תוך שימת דגש על לוחות זמנים ועבודה תחת מספר גורמים באתר : היזם, הקבלן, המהנדס, מנהל העבודה,המפקח, והלקוח.

דילוג לתוכן